Waar bent u naar op zoek?

We helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Typ hieronder wat u zoekt.

Journal of the Alamire Foundation

In 2008 werd de publicatie van het Yearbook of the Alamire Foundation stopgezet om over te stappen op de Journal of the Alamire Foundation, een wetenschappelijk tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt. General Editors zijn David Burn, Katelijne Schiltz (Universität Regensburg, 2008-2015) en Sarah Long (Michigan State University, 2015-), terwijl Stratton Bull als coördinator voor de Alamire Foundation fungeert. De kwaliteit van deze publicatie wordt verzekerd door de General Editors, gesteund door een Editorial Board en een Advisory Board voor peer‐reviewing, beide samengesteld uit toonaangevende academici uit het veld. Het Journal of the Alamire Foundation wordt uitgegeven door Brepols Publishers.

Elke aflevering bevat drie delen:

1) een themadeel: een zestal artikels rond een afgebakend thema, al dan niet de neerslag van een wetenschappelijke bijeenkomst, mogelijk te coördineren door een Guest Editor;

2) vrije bijdragen: een drietal artikels gekozen door de General Editors;

3) een vrij essay: een beschouwende bijdrage over een project dat de link legt tussen musicologisch onderzoek en muzikale praktijk en betrekking heeft op een thema binnen het werkingsveld van de Alamire Foundation.

978-2-503-59218-3_Cover_90 copy

De Journal of the Alamire Foundation wordt uitgegeven door Brepols Publishers en verschijnt sinds 2019 eveneens als een open access publicatie. Sinds december 2020 zijn alle back-issues vrij toegankelijk.

Bestel een gedrukt exemplaar

Bekijk open access

Call for submissions 

Contributions are invited in any area of musicological research, including analysis, music theory, palaeography and notation, source studies, archival research, music and institutions, and aesthetics. Interdisciplinary research, in fields such as music and iconography, literature, theology, politics, art history, emblematics, or philosophy is also particularly welcomed. The standard article length is 5,000 - 10,000 words, including footnotes and other supplementary materials, although both longer and shorter contributions will be considered.

Proposals and contributions (of 2,500 - 5,000 words) to the Research and Performance Practice Forum section are also warmly invited.

De hoofdtaal van het Journal is Engels, maar bijdragen zijn ook mogelijk in elke gangbare wetenschappelijke taal.

Artikelen kunnen op elk moment worden ingediend, via e-mail, op JAF@alamirefoundation.org

Download the JAF style sheet.

Sluiten